Jan Horák - 3. místo (kategorie 10 - 15 let)

27.01.2011

Příspěvek Jana Horáka na téma: Multikulturní společnost – jak si ji představuji?, který v 2. kategorii získal 3. místo.

Jan Horák
ZŠ Alšova, Kopřivnice