Jáchym Vintr - 2. místo (kategorie 15 - 18 let)

27.01.2011

Příspěvek Jáchyma Vintra na téma: Multikulturní společnost – jak si ji představuji?, který v 3. kategorii získal 2. místo.

Jáchym Vintr
Základní škola Tolerance, Praha 9