Marek Tomko - 1. místo (kategorie 15 - 18 let)

24.01.2011

Příspěvek Marka Tomka, který v 3. kategorii získal 1. místo.

Marek Tomko (16 let)
Ambrela – Komunitní centrum pro děti a mládež, Třebíč