Ladislav Grundza - 3. místo (kategorie 10 - 15 let)

24.01.2011

Příspěvek Ladislava Grundzy, který v 2. kategorii získal 3. místo.

Ladislav Grundza (13 let)
Nízkoprahový klub Činžák, Mladá_Boleslav