Seznamte se s literaturou Romů

10.01.2011

Od podzimu 2010 ROMEA v rámci projektu Romštinou k úctě a toleranci do ledna 2011 pravidelně publikovala literární díla romských autorů. Cílem projektu bylo seznámit širokou veřejnost s prozaickou a básnickou tvorbou Romů stejně jako podpořit tyto spisovatele v jejich další tvorbě.

Autoři, jejich život a souhrnné dílo, byli představeni prostřednictvím medailonů. Následovaly již konkrétní humorky, hororky, básně, vzpomínková vyprávění a další literární formy. Od každého z patnácti autorů byly v rámci projektu publikovány dva až tři autorské texty – například Ilony Ferkové, Ireny Eliášové, Evy Danišové, Vlado Oláha, Emila Ciny a dalších.

Próza a poezie byly na stránkách http://www.romea.cz publikovány v rubrice Šukar laviben le Romendar v romštině i v češtině (případně slovenštině). Pokud vybraný autor romštinu jako jazyk psaného projevu neužívá, byly publikovány texty pouze v české původní verzi. Publikovaná díla těchto autorů si můžete přečíst právě v této rubrice i na stránkách www.skola.romea.cz včetně medailonů, které jednotlivě literáty představují.

Současně můžete v levém menu nalézt i 11 dílů minikurzu romštiny, jehož cílem je seznámit zájemce o romský jazyk s jeho původem a strukturou, stejně jako s jeho základní slovní zásobou a komunikačními obraty.

Projekt Romštinou k úctě a toleranci realizovalo sdružení ROMEA v rámci Programu implementace Evropské charty regionálních a menšinových jazyků 2010, který je financován Úřadem vlády ČR.