O Projektu

O Projektu

01.02.2011

Stránky www.romanovodori.cz, www.skola.romea.cz a časopis Romano Voďori jsou součástí komplexního projektu, jehož smyslem je vytvářet mezi dětmi a mladými lidmi přívětivé klima, které respektuje jakékoli minority a odlišnosti člověka a vnímá je naopak jako pozitivní, obohacující prvek pro společnost i každého jejího člena.

O Projektu