Lektoři 2011

Marwan Alsolaiman

Marwan Alsolaiman

Pochází ze Sýrie. Do Československa přijel v roce 1982 kvůli studiu stavebnictví. Stavebním inženýrem se stal v roce 1989, poté se vrátil do své vlasti, kde osm let pracoval v oboru. V roce 1997 přijel zpátky do České republiky, kde dosud žije a pracuje.

zobrazit více

Marwan je muzikant. V ČR založil první arabskou kapelu s názvem ZIRIAB. Hraje však i středověkou a renesanční evropskou hudbu s českými muzikanty. Momentálně nepracuje ve svém původním oboru jako stavební inženýr, ale už od roku 2003 učí fyziku, matematiku, češtinu pro cizince a arabštinu pro Čechy. Píše poezii v českém i arabském jazyce a pořádá s českými básníky večírky s poezií a hudbou. Jezdí hrát pro děti z dětských domovů.

Workshopů v projektu Menšiny mezi námi se Marwan účastní od roku 2009. Ve svých dílnách se zaměřuje na arabské reálie, kulturu, písmo a jazyk a také na představení arabských hudebních nástrojů, rytmů a písní.

Paulus Natango Amakutuwa

Paulus Natango Amakutuwa

Pochází z namibijského města Ongwediva. Do České republiky přijel v roce 2006 studovat na České zemědělské univerzitě v Praze. V současné době již studuje doktorský program, obor environmentální modelovaní. Zároveň pracuje jako zelinář v obchodě s italskou gastronomií a působí také jako DJ (reggae, ska…).

zobrazit více

Do projektu Menšiny mezi námi se zapojil v roce 2011. Během jeho workshopů mají děti možnost poznat specifika života v Namibii a její kulturu, zároveň mohou tyto nové poznatky konfrontovat se zažitými stereotypy vůči lidem žijícím v Africe.

Krystyna Mogylnicka

Krystyna Mogylnicka

Pochází z Polska. Do Prahy přijela poprvé v roce 2005 na studijní výměnu. Vystudovala antropologii kultury na Varšavské univerzitě a nyní pokračuje doktorandským studiem v oboru divadelní věda na Karlově univerzitě v Praze.

zobrazit více

Zabývá se pohybovým divadlem, dokumentárním filmem, tančením tanga a překládáním z češtiny do polštiny.
Do projektu Menšiny mezi námi se zapojila v roce 2011. V rámci jejího workshopu se děti mají možnost seznámit s dokumentárním filmem a jeho analýzou.

Chemis - Dmitrij Proškin

Chemis - Dmitrij Proškin

Narodil se v Kazachstánu, kde také strávil část svého dětství. Základní školu už však dokončil v České republice, kde následně vystudoval i Vysokou školu ekonomickou. Po příjezdu do České republiky se začal zabývat graffiti, kterému se nyní věnuje již devět let.

zobrazit více

Za tuto dobu se jeho záliba stala povoláním a posláním konfrontovat převážně mladou společnost s tématy, jakými jsou lidská práva či ochrana životního prostředí. Ačkoliv žije převážnou část svého života v Česku, svojí tvorbou vždy reprezentuje writera z Kazachstánu.
V projektu Menšiny mezi námi funguje od roku 2009. Během jeho workshopů se děti mohou seznámit se subkulturou graffiti a zároveň si zasoutěžit o nejlepší výtvarné zpracování konkrétního slova.

Sabe Amthor Soe

Sabe Amthor Soe

Sabe je ředitelka a spoluzakladatelka neziskové organizace Barmské centrum Praha, o.p.s., pochází z Barmy a žije v Praze přes 20 let.

zobrazit více

Aktivně podporuje prosazování lidských práv a spolupracuje v procesu transformace k demokracii v Barmě. Pomáhá organizacím barmských uprchlíků v indickém exilu a angažuje se při integraci přesídlených uprchlíků v České republice. Je též aktivní členkou evropské platformy migrantek, která se snaží zviditelnit problematiku migrantek žijících v zemích EU.
Do projektu Menšiny mezi námi se zapojila v roce 2011. Ve svém workshopu se dětem snažila formou několika her představit lidskoprávní tématiku se zaměřením právě na Barmu, ze které pochází. Situaci v Barmě pak dokreslil krátký dokument, po kterém následovala diskuse.

Urszula Wojtkowiak

Urszula Wojtkowiak

Pochází z Polska. Do Prahy přijela kvůli studiu autorské tvorby a pedagogiky na DAMU. Po získání magisterského titulu působila tři roky v mateřské škole Montessori. Už od počátku svého pobytu v Praze se začala zajímat o argentinské tango, díky kterému také poznala prostředí cizinců, kteří žijí v České republice.

zobrazit více

Za tangem pak cestovala do dalších zemí, kde se učila od několika tanečních mistrů. Disciplína tohoto tance hluboce ovlivnila její autorskou tvorbu a stala se důležitým elementem, který často využívá ve své divadelní práci. Ve svých projektech pracuje především s hudbou, hlasem a tělem jako celkem.
Do projektu Menšiny mezi námi se zapojila v roce 2011. Ve svých workshopech se snaží dětem představit právě argentinské tango. Žáci mají možnost získat informace o vývoji tohoto tance, různých pohledech na něj a jeho formách. Workshop se snaží ukázat, že stereotypy mohou existovat i u tance a právě tyto zažité představy nabourat.

Ewa Woźniak

Ewa Woźniak

Pochází z Polska. Do Prahy přijela studovat alternativní a loutkové divadlo na DAMU. V současné době realizuje různé pedagogické a divadelní projekty jak v České republice, tak v Polsku.

zobrazit více

V projektu Menšiny mezi námi působí od roku 2010. Její workshop je zaměřen na pohybovou výchovu, vyjádření emocí, ale i posílení vzájemné důvěry v kolektivu.