Hodnocení workshopů Menšiny mezi námi 2011

01.11.2011

Účastníci workshopů měli po jejich skončení možnost vyplnit na webových stránkách projektu www.skola.romea.cz hodnotící dotazník, ve kterém se vyjádřili k tomu, jak se jim workshopy líbily, do jaké míry pro ně byly přínosné a v čem, případně, do jaké míry besedy ovlivnily jejich vnímání menšin a cizinců žijících v ČR.

Kromě dotazníku pro žáky, byl připraven i dotazník pro pedagogy, kteří byli na workshopech přítomni.

Celkově se hodnocení zúčastnilo 89 žáků a 13 pedagogů.

Hodnocení žáků

Workshopy měly u žáků poměrně dobrý ohlas. Děti je ohodnotily průměrnou známkou 1,7, tedy lepší dvojkou. 49 % žáků dalo programu jedničku, 35 % dvojku, 7 % trojku, jen 2 % čtyřku a 4 % ho ohodnotila nedostatečnou.

Čtyři pětiny (82 %) žáků uvedly, že se podobného programu nikdy předtím nezúčastnily. Zkušenosti s obdobným workshopem má naopak 16 % z nich. Je tedy patrné, že tyto aktivity na základních školách chybějí a že podobné projekty mají v českém vzdělávacím systému své místo.

Děti si z proběhlých dílen nejčastěji vybavily program, který s lektory dělaly (53 %). Dále si vzpomněly na osobnost lektora (24 %) a také na jeho vzhled (18 %). Nejméně jim v paměti utkvěla mluva lektorů (6 %), byla pro ně nejméně podstatná. Z uvedeného vyplývá, že se nám dobře podařilo naplnit cíl o odetnizování jednotlivých workshopů, kdy jsme se snažili upoutat pozornost na činnost, které se lektoři věnují, a jejich celkovou osobnost, spíše než na jejich vzhled a další znaky typické třeba právě pro určité etnikum.

Podle mínění většiny žáků mohou podobné workshopy změnit u dětí a mladých lidí jejich pohled na cizince žijící v naší společnosti. Myslí si to čtyři pětiny z nich (80 %). Zbylá pětina má opačný názor.

Co se týče žáků samotných, dvě pětiny z nich (40 %) uvedly, že po skončení workshopu změnily pohled na menšiny a cizince k lepšímu. Polovina deklarovala, že program jejich pohled na menšiny a cizince nijak nezměnil – mají k nim stále dobrý vztah. U 8 % také ke změně nedošlo, ale tito lidé se stále dívají na cizince a menšiny špatně. To, že by dílny změnily vztah dětí k menšinám k horšímu, neuvedl nikdo.

Hodnocení pedagogů

Tři čtvrtiny pedagogů považují program pro děti za přínosný, třetina za velmi přínosný (33 %) a další dvě pětiny za spíše přínosný (42 %). Zbývající čtvrtina má za to, že workshopy pro děti příliš přínosné nebyly.

Podle mínění učitelů většina dětí o programu po jeho skončení mluvila se svými vrstevníky či kantory. 17 % pedagogů zaznamenalo, že děti o programu mluvily hodně, další polovina od nich zaslechla několik poznámek. Dalších 17 % pedagogů o workshopech děti mluvit neslyšelo.

Sami učitelé se k programu Menšiny mezi námi při svých hodinách vraceli. 83 % z nich uvedlo, že workshop s dětmi rozebírali, zbylá pětina se k otázce nevyslovila.

Podle informací, které učitelé od dětí získali, lze říci, že se většině žáků program líbil. Třetina učitelů (33 %) má za to, že se dětem program líbil hodně, další polovina (50 %), že se jim program celkem zamlouval. Negativní hodnocení u dětí zaznamenáno nebylo, pětina kantorů (17 %) však na otázku neodpověděla.

Učitelé se více méně shodují na tom, že by program v podobné podobě příště na škole opět uvítali. 67 % je o tom přesvědčeno rozhodně, dalších 17 % spíše. U zbytku pedagogů se názor získat nepodařilo.